Privacybeleid

Gebruikers van de website van KennisTranslations kunnen op de websites van KennisTranslations een contactformulier invullen, waarin zij gegevens van persoonlijke aard aanleveren. Dit Privacybeleid geldt voor alle websites van KennisTranslations en andere interacties (bv. aanvraag van offertes voor dienstverlening) die u mogelijk heeft met KennisTranslations. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de dienstverlening, websites of andere aspecten van de bedrijfsvoering van KennisTranslations.
Registratie van dossiers en formulieren:
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren we u dat alle persoonsgegevens welke verkregen zijn door middel van de online formulieren, bewaard zullen worden in een persoonlijk dossier. Dit dossier valt onder verantwoordelijkheid van KennisTranslations BV in Nederland, BTW-nummer: NL850845087B01.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Als u contact wilt opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke, kunt u schrijven naar: dpo@kennistranslations.com.

Nauwkeurigheid en waarachtigheid van de verzonden gegevens:
De gebruiker garandeert dat de persoonsgegevens welke zijn verstrekt aan KennisTranslations BV waarachtig en nauwkeurig zijn. De gebruiker erkent en het recht op toegang, correctie, annulering of het aantekenen van bewaar en mag dit recht uitoefenen.

Juridische grond voor verzameling en verwerking:
Toestemming van de gebruiker (de betrokkene).

Doel:
Het doel van het verzamelen van dergelijke gegevens is het beheren, administreren, verlenen, uitbreiden en verbeteren van diensten waarvoor de Gebruiker zich heeft ingeschreven, waaronder de registratie zelf, of het gebruik van voornoemde diensten op een wijze die past bij de voorkeuren en smaak van de Gebruikers, het ontwikkelen van nieuwe diensten gerelateerd aan andere diensten die geleverd worden door KennisTranslations BV en het versturen van updates over deze diensten.

Overdracht van gegevens buiten de Europese Unie:
KennisTranslations is niet van zins gegevens over te dragen naar andere organisaties buiten de Europese Unie of aan andere internationale organisaties.

Het uitoefenen van het recht op toegang, correctie, annulering en bezwaar tegen de gegevens:
De gebruiker mag het recht op toegang, correctie, annulering en bezwaar tegen de gegevens uitoefenen, door zijn/haar communicatie per e-mail te richten aan KennisTranslations BV via dpo@kennistranslations.com, of via normale post, gericht aan KennisTranslations BV. Er is geen vervaldatum vastgesteld voor het bewaren van deze gegevens in het dossier.

Beveiligingsmaatregelen:
KennisTranslations BV heeft de wettelijk vereiste niveaus van bescherming van persoonsgegevens aangenomen en heeft alle maatregelen en technische middelen die binnen haar macht liggen om verlies, ongeoorloofd gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet ondoordringbaar zijn.

Akkoord en instemming:
De Gebruiker verklaart dat hij/zij op passende wijze geïnformeerd is over de omstandigheden welke betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en gaat akkoord en stemt in met de verwerking van deze gegevens door KennisTranslations BV op een wijze en voor de doelen welke in dit Beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens beschreven worden.

Klachten:
De Gebruiker (betrokkene) kan een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit om zijn/haar rechten, zoals hierboven beschreven, af te dwingen.