De filosofie van KennisTranslations is gebaseerd op het creëren en beschikbaar maken van de middelen en resources die onze leden nodig hebben om de vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn om eigenaar te worden van hun eigen "GuildPartner" business. Hierbij blijft de verwantschap met het moederbedrijf, dat hen voortdurend voorziet van ondersteuning voor wat betreft het managen van hun bedrijf en de specialisering van hun activiteiten, gewaarborgd.

FILOSOFIE EN BASISPRINCIPES

Bijdragen aan het opzetten van een georganiseerde markt op het vertaalgebied.

Al onze leden helpen bij de groei en ontwikkeling van hun loopbaan, door ze op een bepaald moment de kans te geven, hun eigen bedrijf te runnen, terwijl de link met KennisTranslations in stand wordt gehouden.

Zorgen voor solide, zakelijke relaties tussen leden van KennisTranslations en hun klanten.

Ons kwaliteitssysteem toepassen ten einde de klanttevredenheid te behouden.

Uitstekende diensten verlenen op het gebied van vertalingen en revisies in welke taal dan ook.

LOOPBAANMODEL

Vertaler

niveau 0-1

Vertaler

niveau 2-3

Guild Partner

niveau 3

Guild Partner

niveau 4

Star Partner

niveau 5

Werkmethode

WERKMETHODE

De werkmethode van KennisTranslations wordt aan elk lid overgebracht gedurende de initiële trainingsperiode en daaropvolgende trainingsessies, en bij iedere daaropvolgende carrière stap. Bij het uitvoeren van hun activiteiten, worden leden begeleid door een ander, meer ervaren lid dat hem/haar helpt de specifieke taken zo goed mogelijk uit te voeren, in lijn met de betreffende werkmethoden.

Op het gebied van diensten

Op het gebied van diensten wordt aandacht besteed aan de methodes om werk te managen en in te plannen en aan de uitvoering van vertalingen en revisies in lijn met de kwaliteits- en certificeringsvoorschriften die KennisTranslations aanbeveelt.

Op het gebied van bedrijfsbeheer

Op het gebied van bedrijfsbeheer, komen de methoden aan bod die samenhangen met financieel-, commercieel management en bedrijfsbeheer. Aan de hand van deze methoden worden onze leden begeleid in het runnen van hun bedrijf, met het doel meer winst te genereren en meer klanten te winnen. KennisTranslations verbetert de hiervoor gebruikte technieken en daarmee de kwaliteit van de geleverde diensten.

Online registratie