Andrew Miller
Andrew Miller


Kennis to agencja tłumaczeń inna niż wszystkie. Jakość jest dla wszystkich sprawą najważniejszą, a przy tym panuje tu przyjazna, rodzinna atmosfera, która pozwala całemu zespołowi na ciągłe doskonalenie się. Tym, co kieruje firmą, jest właśnie taka mentalność pracy zespołowej, stanowiąca fundamenty sprzyjające uzyskiwaniu doskonałych wyników. Z tego, co tworzymy, czerpiemy dumę zarówno indywidualnie, jak i grupowo, co wyróżnia Kennis na tle wszystkich innych firm, z jakimi miałem kontakt w tej branży.

Mój ulubiony cytat to:

„Czuj strach... ale i tak działaj!”

(Susan Jeffers)


Mówię językami: angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim i trochę rumuńskim

Studiowałem: języki, tłumaczenia, literaturę, kulturę, historię, filozofię oraz film

Uwielbiam: podróże, hiking, przyrodę, sport, fitness, filmy, medytacje, pisanie

Zachęcamy do współpracy!