Polityki Prywatności

Użytkownicy strony internetowej KennisTranslations mogą wypełniać formularz kontaktowy na stronach KennisTranslations, podając pewne dane o charakterze osobistym. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy stron internetowych KennisTranslations i innych interakcji (np. zapytań o usługi) z KennisTranslations. Nie wyrażenie zgody na treść tego dokumentu oznacza, że nie można uzyskać dostępu ani korzystać z Usług, Stron Internetowych ani jakichkolwiek innych aspektów działalności KennisTranslations.
Dokumenty i formularze rejestracyjne:
Zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (w Polsce: RODO) informujemy, że wszystkie Twoje dane osobowe pozyskane przez formularze internetowe przechowywane będą w aktach osobowych, za które odpowiada KennisTranslations BV w Holandii, nr identyfikacji podatkowej: NL850845087B01.

Inspektor Ochrony Danych:
Chcąc skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy: dpo@kennistranslations.com.

Dokładność i zgodność z prawdą wysłanych danych:
Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane KennisTranslations BV są zgodne z prawdą i dokładne. Użytkownik zna i może korzystać ze swoich praw do dostępu, wprowadzania zmian, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu na nie.

Podstawy prawne: do gromadzenia i wykorzystywania:
Zgoda Użytkownika (podmiotu danych).

Cel:
Celem gromadzenia danych jest zarządzanie, administrowanie, świadczenie, rozszerzanie i udoskonalanie usług, do których Użytkownik się zarejestrował, łącznie z samą rejestracją; albo korzystanie z wyżej wymienionych usług w sposób dostosowany do preferencji i gustów Użytkowników, tworzenie nowych usług związanych z innymi usługami świadczonymi przez KennisTranslations BV i wysyłaniem aktualizacji dotyczących tych usług.

Przeniesienie danych poza terytorium Unii Europejskiej:
KennisTranslations nie zamierza przenosić danych do organizacji poza terenem Unii Europejskiej, ani do innych międzynarodowych organizacji.

Korzystanie z prawa do dostępu, wprowadzania zmian, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu na dane:
Użytkownik ma prawo skorzystać ze swoich praw do dostępu, wprowadzania zmian, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu na dane, kontaktując się z KennisTranslations BC e-mailowo: dpo@kennistranslations.com, albo tradycyjną pocztą na adres KennisTranslations BV. Nie określono daty końcowej przechowywania danych.

Środki bezpieczeństwa:
Firma KennisTranslations BV stosuje prawnie wymagane metody ochrony danych osobowych i wdrożyła wszystkie środki i zabezpieczenia techniczne, aby zapobiec utracie, nieuprawnionemu użyciu, zmianom, nieautoryzowanemu dostępowi lub kradzieży danych osobowych. Użytkownik musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że żadne zabezpieczenia w Internecie nie są całkowicie pewne.

Akceptacja i zgoda:
Użytkownik oświadcza, że został prawidłowo poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na posługiwanie się przez KennisTranslations BV jego danymi w sposób i na cele określone w Polityce Ochrony Danych Osobowych.

Skargi:
Użytkownik (podmiot danych) może wystosować skargę do odpowiedniego urzędu nadzorującego, w celu skorzystania ze swoich praw, jak określono powyżej.