Grupa KennisGuild wywodzi się z Holandii, a oto znaczenie jej nazwy: Kennis = wiedza, Guild = cech rzemieślników określonej profesji. Grupa KennisGuild jest zatem swego rodzaju cechem grup zawodowców poszukujących wiedzy, doskonałości i specjalizacji w danej dziedzinie.

Organizacja i wyjściowy model biznesu są takie same dla wszystkich firm grupy. Opierają się one na tworzeniu współpracownikom możliwości rozwoju kariery na każdym szczeblu, zgodnie ze zdobywanym i posiadanym doświadczeniem, przy czym budowanie kariery odbywa się indywidualnie, w rytmie zgodnym z ambicjami i pragnieniami każdego współpracownika.

Kennis

guild

Kennis

consulting

Kennis

translations

Kennis

catalysts