Bettina Wind
Bettina Wind


Tłumaczenie to nie tylko moja praca, ale też ogólne podejście do życia. Polega ono nie tylko na tłumaczeniu z jednego języka na drugi, ale też łączeniu perspektyw, preferencji i pomysłów różnych ludzi, w szczególności moich klientów i kolegów. 

Ulubiony cytat:

„Istnieje pewne miejsce poza pojęciami dobra i zła. Tam się spotkamy”

(Rumi )


Mówię językami: niemieckim, angielskim, portugalskim, francuskim i trochę fińskim. 

Studiowałam: dramaturgię (uzyskując dyplom ukończenia studiów) i tłumaczenie (uzyskując stopień naukowy magistra). 

Uwielbiam: książki, kino i spotykanie fascynujących ludzi. 

Zachęcamy do współpracy!