Letizia Pipero
Letizia Pipero


Dołączyłam do zespołu KennisTranslations jako Partner w 2021 roku, gdyż chcę rozszerzyć działania tej agencji w krajach francuskojęzycznych i włoskojęzycznych, głównie w sektorze finansowym.

Mój ulubiony cytat to:

„Dwie najważniejsze dla każdej firmy sprawy, które nie figurują w dokumentach rozliczeniowych, to jej reputacja i ludzie”

(Henry Ford)


Mówię językami: włoskim, francuskim i angielskim

Studiowałem: administrację biznesową, języki i literaturę.

Uwielbiam: spacery i piesze wycieczki, czytanie i wracanie do klasyków oraz esejów.

Zachęcamy do współpracy!