Regina Lucia Gouveia
Regina Lucia Gouveia


Komunikacja jest istotną częścią relacji międzyludzkich, a przekład umożliwia jej realizację na dużą skalę. Tłumacz będzie zawsze poszukiwać najlepszego sposobu komunikowania się, przekazywania idei i myśli, kontaktując ze sobą różne kultury. Praca w KennisTranslations to poszerzanie zakresu komunikacji.

Mój ulubiony cytat to:

„Nauka to jedyna rzecz, która nigdy nie wyczerpuje umysłu, nigdy go nie przeraża i której nigdy nie żałuje”

(Leonardo da Vinci)


Mówię językami: portugalskim, angielskim i francuskim

Studiowałam: translatorykę

Uwielbiam: książki, zwierzęta i języki

Zachęcamy do współpracy!