Filosofia KennisTranslations se bazează pe crearea şi punerea la dispoziţie a mijloacelor şi resurselor de care au nevoie membrii noştri pentru a dobândi aptitudinile pentru a deveni proprietarii propriei afaceri "Partener Asociat", păstrând asocierea cu compania mamă, care le acordă suport continuu în administrarea afacerii lor şi în hotărârea activităţilor lor de specialitate.

FILOSOFIE ŞI PRINCIPII DE BAZĂ

Contribuirea la crearea unei pieţe organizate în domeniul traducerilor.

Sprijinirea tuturor membrilor noştri pentru a-i ajuta să îşi cultive şi să îşi dezvolte carierele, oferindu-le şansa, de la un anumit nivel, de a-şi deţine afacerile proprii, menţinând în acelaşi timp asocierea cu KennisTranslations.

Asigurarea unor practici bune de afaceri între membrii KennisTranslations şi clienţii lor.

Aplicarea sistemului nostru de calitate în mod riguros ca o modalitate de menţinere a satisfacţiei clienţilor noştri.

Furnizarea de servicii excelente în domeniul traducerilor şi al reviziilor în orice limbă.

MODEL DE CARIERĂ

Traducător

Nivel 0-1

Traducător

Nivel 2-3

Partener Asociat

Nivel 3

Partener Asociat

Nivel 4

Partener Asociat (star)

Nivel 5

Metodologie

METODOLOGIE DE LUCRU

Metodologia de lucru a KennisTranslations este transmisă fiecărui membru pe parcursul perioadei iniţiale de formare şi în sesiunile ulterioare de formare, cu condiţia ca dezvoltarea carierei să fi avut loc. Când îşi realizează activităţile, membrii sunt supravegheaţi de către alt membru mai experimentat, ca îi ajută să îşi deruleze sarcinile cât pot ei de bine şi pe aceeaşi linie cu metodele de lucru recomandate.

La nivel operaţional

se acordă atenţie metodologiilor folosite pentru administrarea şi planificarea lucrului pentru realizarea unor traduceri şi revizii pe linie cu cerinţele de calitate şi atestare, recomandate de către KennisTranslations.

La nivel de management al afacerii

Membrii noştri vor fi ghidaţi pe parcursul acestor metodologii când îşi vor administra afacerile, cu în scopul măririi profitului şi câştigării unui număr mai mare de clienţi, cu tehnici de afaceri îmbunătăţite prin asocierea cu KennisTranslations şi prin furnizarea calităţii serviciilor.

înregistraţi-vă online