Bettina Wind
(Bettina Wind)
Бетина Уинд 


Преводът е не само моята работа, но и отношението ми към живота като цяло. Това включва не само превод между езици, но и свързване на перспективи, предпочитания и идеи от различни хора, особено от моите клиенти и колеги. 

Любим цитат

„Отвъд идеите за грешно и правилно, има едно място. Ще ви срещна там.“

(Руми)


Говоря: Немски, английски, португалски, френски и малко финландски 

Изучавала съм: Драматургия (диплома) и превод (магистър) 

Обичам: Книги, кино и срещи очарователни хора 

Да работим заедно!