Философията на дружество KennisTranslations се основава на създаването и осигуряването на инструменти и ресурси, от които нашите членове имат нужда, за да придобият уменията да станат собственици на свой собствен GuildPartner бизнес като запазят връзката си дружеството-майка, което им оказва постоянна подкрепа при управлението на техния бизнес и определянето на специализирани дейности.

ФИЛОСОФИЯ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Да съдействаме за създаването на организиран пазар в областта на превода който.

Да помагаме на всички наши членове да развиват своята кариера, като им даваме възможност, когато достигнат дадено ниво на развитие, да притежават свой собствен бизнес, като поддържат контакт с дружество KennisTranslations.

Да гарантираме, че са положени основите на добри бизнес практики между членовете на дружество KennisTranslations и техните клиенти.

Да прилагаме стриктно нашата система за контрол като по този начин ще поддържаме удовлетвореността на нашите клиенти.

Да предоставяме отлични услуги в областта на преводите и редакциите на всички езици.

КАРИЕРЕН МОДЕЛ

преводач

ниво 0-1

преводач

ниво 2-3

Партньор на Дружеството

ниво 3

Партньор на Дружеството

ниво 4

Партньор „Звезда“

ниво 5

МЕТОДОЛОГИЯ

Работен Метод

Работният метод на дружество KennisTranslations се предава на всеки от членовете по време на първоначалния период на обучение, както и в последващите тренировъчни сесии при условие, че вече се наблюдава развитие на кариерата. Работата на всеки член е под ръководството на по-опитен служител, който му помага да изпълнява задачите си по най-добрия начин, съобразно неговите способности и съгласно препоръчаните методи на работа.

На ниво управление на производството

се обръща внимание на методите, които се използват за ръководство и планиране на работа и извършване на преводи и редакции, съгласно изискванията за качество и сертифициране, препоръчани от дружество KennisTranslations.

На ниво управление на бизнеса

се подчертават методите, свързани с управление на бизнеса и финансите. Когато управляват своя бизнес, нашите членове ще получават напътствия за работа с тези методи, с цел да постигнат все по-големи финансови успехи и да спечелят повече клиенти с търговски практики, с помощта на дружество KennisTranslations и качеството на предлаганите от него услуги.

Регистрирайте се онлайн