В свят, в който комуникацията е напълно глобализирана, ние говорим на 83 езикаПисмен превод

технически и художествени текстове от и на всички езици

Езиково редактиране

вече преведени текстове с гарантирано качество на превода

Локализация

адаптиране на текстове към културните особености на страните, за които те са предназначени

Субтитриране

аудио-визуални продукти от и на всички езици

УСТЕН ПРЕВОД И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

и можем да Ви помогнем да намерите конкретно решение, подходящо за Вашите нужди, независимо от неговия размер

Подготовка за печат

текстове на всички езици да се приведат в съответствие с изисквания формат

Терминология

създаване на терминологични речници и даване на насоки в даден стил на базата на съществуващи преводи и/или при бъдещи преводи

Да работим заедно!