Групата KennisGuild е с холандски корени като Kennis означава „знание“, а Guild - „гилдия“ т.е занаятчийско сдружение в даден отрасъл. Ето защо групата KennisGuild представлява сдружение на професионални групи, търсещи знание, опит и специализация в определена област.

Организацията и основният бизнес модел са едни и същи за всички фирми, принадлежащи към групата, която се основава на това да предоставя на своите членове кариери, които да осигурят развитие от най-ниското до най-високото стъпало според опита, който членовете на екипа придобиват и демонстрират. Кариерите могат да се изграждат с желаната от личността скорост и според неговата или нейната амбиция и желание.

Kennis

guild

Kennis

consulting

Kennis

translations

Kennis

catalysts