Правила за поверителност

Потребителите на сайта на KennisTranslations може да попълнят формуляр за връзка на сайтовете на фирмата, като предоставят определени подробности от лично естество. Тази политика за поверителност се отнася за сайтовете на фирма KennisTranslations и други взаимодействия (напр. запитвания за услуги), които можете да имате с KennisTranslations. Ако не сте съгласни с условията, не можете да имате достъп или да използвате услугите, интернет сайтовете или каквито и да било други страни на бизнеса на KennisTranslations.
Файлове и формуляри за регистрация:
Съгласно регламента на ЕС за защита на общите данни (GDPR), ние Ви информираме, че всички лични данни, получени посредством онлайн формуляри ще бъдат съхранявани в личен файл, който ще бъде отговорност на KennisTranslations BV в Холандия, данъчен регистрационен номер: NL850845087B01.

Служител за защита на личните данни:
За да се свържете с нашия служител за защита на личните данни, моля, изпратете и-мейл на dpo@kennistranslations.com.

Точност и правдивост на изпратената информация:
Потребителят гарантира, че личната информация, предоставена на KennisTranslations BV е истинска и точна. Потребителят е запознат с правата си и може да ги използва, за да има достъп до тях, да ги коригира, отменя, или да възразява срещу тях.

Юридически основания за събиране и обработка:
Съгласие на Потребителя (носителя на данни):

Цели:
Целта на такова събиране на данни е да управлява, администрира, предоставя, разширява и подобрява услугите, за които Потребителят се е регистрирал, включително самата регистрация или използването на гореспоменатите услуги по начин, съобразен с предпочитанията и вкусовете на потребителите, свързани с други услуги, предоставяни от KennisTranslations BV и изпращане на актуализации за тези услуги.

Прехвърляне на данни извън Европейския съюз:
KennisTranslations няма намерение да прехвърля данните на други организации извън Европейския съюз или други международни организации.

Упражняване на права за достъп, коригиране, отменяне и възражения срещу данните:
Потребителят може да упражни своите права за достъп, коригиране, отменяне и възражения срещу данните, като отправи своите съобщения до KennisTranslations BV по електронна поща на адрес: dpo@kennistranslations.com или посредством обикновена поща, адресирана до KennisTranslations BV. Няма определен срок за съхранение на данните във файла.

Мерки за сигурност:
Фирма KennisTranslations BV е възприела нивата на сигурност за защита на личните данни, които са законово необходими и е въвела всички средства и технически мерки, които са в нейната компетентност, за да се предотврати загубата, неправомерното използване, промяната, неразрешения достъп или кражбата на лични данни. Потребителят обаче трябва да е наясно, че мерките за сигурност в интернет не са непреодолими.

Приемане и съгласие:
Потребителят декларира, че е бил надлежно информиран за условията, свързани със защитата на личните данни и е приел и дал съгласието си за обработване на тези данни от KennisTranslations BV по начин и за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Жалби:
Потребителят (носителя на данни) може да подаде жалба до компетентния надзорен орган, за да изпълни своите права, както е посочено по-горе.