Regina Lucia Gouveia
(Regina Lucia Gouveia)
Реджина Лусия Гувея


Комуникацията е съществена част от човешките взаимоотношения и преводът позволява това да се случва в голям мащаб. Преводачът винаги търси най-добрия начин за комуникация, за предаване на идеи и мисли, за осъществяване на връзки с различни култури. Работата в KennisTranslations означава разширяване на комуникацията.

Любим цитат

„Ученето е единственото нещо, от което умът никога не изтощава, никога не се страхува и никога не съжалява.“

(Леонардо да Винчи)


Говоря: Португалски, английски и френски

Изучавах: Преводи

Обичам: Книги, животни и езици

Да работим заедно!