André Saint-Maurice
André Saint-Maurice


Kennis: „Dokonalá rovnováha mezi různými schopnostmi, zájmy a přátelstvím, která se promítá do zlidštěného podnikatelského projektu, který pokrývá několik oblastí. Ekonomický model, který je ve svém jádru sociální a spravedlivý.“ 

Oblíbený citát

"Oko za oko a svět bude slepý"

(Gándhí)


Hovořím: Portugalsky (mateřský jazyk), anglicky, francouzsky. 

Studoval jsem: Aplikovaná organická chemie (FCT-UNL) 

Koníčky: Plachtění 

Pojďme pracovat spolu!