Skupina KennisGuild pochází z Nizozemska a její název znamená Kennis = znalost, Guild = gilda, cech, profesní sdružení. Skupina KennisGuild se profiluje jako sdružení odborníků usilující o poznání, dokonalost a odbornost ve svém odvětví.

Organizace a obchodní model jsou stejné pro všechny společnosti ve skupině, která svým členům umožňuje rozvoj kariéry od nejnižší po nejvyšší úroveň podle získaných a prokázaných zkušeností. Profesní rozvoj postupuje tempem každého jednotlivce a v souladu s jeho představou a ambicemi.

Kennis

guild

Kennis

consulting

Kennis

translations

Kennis

catalysts