Zásadami ochrany osobních údajů

Uživatelé webových stránek KennisTranslations mohou na webových stránkách společnosti KennisTranslations vyplnit kontaktní formulář s uvedením podrobných informací osobní povahy. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti KennisTranslations a další potenciální interakce (např. dotazy na služby) s KennisTranslations. V případě Vašeho nesouhlasu s těmito podmínkami, nebudete mít přístup ke službám, webovým stránkám ani jiným aspektům aktivit společnosti KennisTranslations.
Registrační soubory a formuláře:
V souladu s unijním obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) vás informujeme, že všechny osobní údaje získané prostřednictvím on-line formulářů budou uloženy v osobní složce, za níž ponese odpovědnost společnost KennisTranslations BV, registrovaná v Nizozemsku pod daňovým registračním číslem: NL850845087B01.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@kennistranslations.com.

Přesnost a věrohodnost odeslaných dat:
Uživatel zaručuje, že osobní údaje poskytnuté společnosti KennisTranslations BV jsou pravdivé a přesné. Uživatel uznává a může uplatnit své právo na přístup, opravu, výmaz nebo vznesení námitky.

Právní základ pro shromažďování údajů a zacházení s nimi:
Souhlas uživatele (datového subjektu):

Účel:
Účelem shromažďování údajů je správa, administrace, poskytování, rozšiřování a zlepšování služeb, ke kterým se Uživatel zaregistroval, včetně registrace samotné nebo využívání výše uvedených služeb způsobem, který vyhovuje preferencím a chuti Uživatelů; vytváření nových služeb souvisejících s dalšími službami poskytovanými společností KennisTranslations BV a zasílání aktualizací o těchto službách.

Předávání údajů mimo Evropskou unii:
KennisTranslations nemá v úmyslu předávat tyto údaje jiným organizacím mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím.

Uplatnění práva na přístup, opravu, zrušení a námitku v souvislosti s údaji:
Uživatel může uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a námitku v souvislosti s osobními adresováním svého požadavku společnosti KennisTranslations BV e-mailem na adrese dpo@kennistranslations.com nebo běžnou poštou na adresu společnosti KennisTranslations BV. Pro uchování dat ve složce nebylo definováno žádné datum vypršení platnosti.

Bezpečnostní opatření:
Společnost KennisTranslations BV přijala zákonem stanovené úrovně ochrany osobních údajů a implementovala veškeré prostředky a technická opatření, která jsou v její moci, aby předešla ztrátě, neoprávněnému použití, pozměnění, neoprávněnému přístupu nebo odcizení osobních údajů. Uživatel si však musí být vědom toho, že opatření k zabezpečení internetu nejsou nepřekonatelná.

Přijetí a souhlas:
Uživatel prohlašuje, že byl řádně informován o podmínkách týkajících se ochrany osobních údajů a že vyjádřil souhlas, aby společnost KennisTranslations BV s těmito údaji nakládala způsobem a za účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Stížnosti:
Uživatel (subjekt údajů) může podat stížnost u příslušného orgánu dozoru, aby uplatnil své práva, jak je uvedeno výše.