Ve světě, v němž se komunikace plně globalizuje, hovoříme 83 jazykyPřeklady

z/do jakéhokoliv jazyka, odborné i literární texty

Korektury

přeloženého textu jsou zárukou kvality překladu

Lokalizace

přizpůsobení textu kulturním specifikům cílové země

Titulky

překlad audiovizuální produkce z/do jakéhokoliv jazyka

Tlumočení a pořádání eventů

pomůžeme vám najít specifické řešení odpovídající vašim potřebám

Grafické úpravy

textu v jakémkoliv jazyce, tak aby odpovídal požadovanému formátu

Terminologie

tvorba terminologických slovníků a stylistických průvodců na základě překladů již vyhotovených a/nebo pro překlady budoucí

Pojďme pracovat spolu!