Filozofií společnosti KennisTranslations je vytvářet a poskytovat svým členům prostředky a nástroje k tomu, aby byli schopni založit vlastní společnost GuildPartner přidruženou k mateřské společnosti, která jim poskytuje trvalou podporu při řízení projektů.

NAŠE FILOZOFIE A PRINCIPY

Podílet se na tvorbě organizovaného trhu v oblasti překladatelských služeb.

Pomáhat každému členovi společnosti v profesním rozvoji tak, aby byl po dosažení určité úrovně schopen založit vlastní společnost přidruženou k mateřské společnosti KennisTranslations.

Zajistit prosazování dobré praxe mezi členy společnosti KennisTranslations a jejími zákazníky.

Důsledně aplikovat systém kontroly kvality k plné spokojenosti zákazníka.

Poskytovat ve všech jazycích špičkové překladatelské, korektorské a tlumočnické služby.

PROFESNÍ ROZVOJ

Překladatel

Úroveň 0-1

Překladatel

Úroveň 2-3

Guild Partneři

Úroveň 3

Guild Partneři

Úroveň 4

Star Partneři

Úroveň 5

METODIKA

Metodika Práce

S metodikou práce KennisTranslations se každý spolupracovník seznámí na úvodním školení a na školeních, která následují s každým postupem na vyšší úroveň. Každý člen společnosti pracuje pod dohledem jiného, zkušenějšího spolupracovníka, který mu pomáhá plnit úkoly tím nejlepším možným způsobem a v souladu s doporučenou metodou práce.

Na úrovni provozního řízení

věnujeme pozornost především metodice řízení a plánování práce a zajišťování překladatelských, korektorských a tlumočnických služeb v souladu s našimi kritérii kvality.

Na úrovni obchodního managementu

se zaměřujeme na metodiku řízení finanční a obchodní činnosti, tak aby byli členové KennisTranslations schopni spravovat svou vlastní firmu, zvyšovat její rentabilitu a díky obchodním strategiím rozvíjeným ve spolupráci s mateřskou společností získávat nové zákazníky.

On-Line Registrace