Галина Митрохович
(Галина Митрохович)
Galina Mitrohovitch


V KennisTranslations jsme velmi rozmanitá skupina. Existuje tu spolupráce mezi lidmi z velmi rozdílného prostředí, kteří skutečně pracují společně k dosažení těch nejlepších výsledků.

Oblíbený citát

"Cvičte, cvičte, cvičte."

(Slavný vtip o Carnegie Hall)


Hovořím: rusky, bělorusky, portugalsky, španělsky, italsky, anglicky

Vystudoval(a) jsem: španělsky, anglicky a italsky 

Mám rád(a): četbu, cestování, umění

Pojďme pracovat spolu!