Ana Yokochi
Ana Yokochi


Det här jobbet innebär mycket frihet, men även mycket ansvar. Du bestämmer själv hur du tillbringar tiden, men i slutet av dagen är det enda som räknas att jag kan ge mina kunder det som passar deras behov.

Favoritcitat:

"Rymd och tid är sätten vi använder för att tänka, inte förhållanden i vilka vi lever"

(Albert Einstein)


Jag talar: Portugisiska, engelska, franska

Jag studerade: Biologi och de sköna konsterna

Jag älskar: Konst, vetenskap, andlighet

Låt oss arbeta tillsammans!