Sekretesspolicy

Användare av KennisTranslations webbplats kan fylla i ett kontaktformulär på KennisTranslations webbplatser där de anger vissa personuppgifter. Den här Sekretesspolicyn gäller KennisTranslations webbplatser och andra interaktioner (t.ex. tjänstfrågor) som du kan ha med KennisTranslations. Om du inte godkänner dessa villkor kan du inte få tillgång till eller använda Tjänster, Webbplatser eller andra aspekter av KennisTranslations verksamhet.
Registreringsfiler och -formulär:
I enlighet med EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) informerar vi dig om att alla personuppgifter som vi får genom onlineformulär kommer att lagras i en personlig fil. Ansvarig för denna fil är KennisTranslations BV i Nederländerna, momsregistreringsnummer: NL850845087B01.

Dataskyddsansvarig:
För att kommunicera med vår dataskyddsansvarige kan du mejla till dpo@kennistranslations.com.

Riktighet och sannfärdighet av uppgifterna som har skickats:
Användaren garanterar att de personuppgifter som tillhandahållits KennisTranslations BV är sanna och korrekta. Användaren har erkänt och kan utöva sina rättigheter att få tillgång till, korrigera, radera eller motsätta sig dem.

Laglig grund för inhämtning och hantering:
Användarens (dataföremålets) samtycke:

Syften:
Syftet av sådan datainhämtning är att hantera, administrera, erbjuda, utöka och förbättra tjänsterna för vilka Användaren har registrerat sig, inklusive registreringen i sig, eller ovan nämnda tjänster på ett sätt som passar Användarens preferenser och smak, och för att designa nya tjänster relaterade till andra tjänster som tillhandahålls av KennisTranslations BV och för att skicka uppdateringar om dessa tjänster.

Överföring av data utanför EU:
KennisTranslations har inga avsikter att överföra data till andra organisationer utanför EU eller till andra internationella organisationer.

Utövande av rättigheterna att få tillgång till, korrigera, radera och motsätta sig data:
Användaren kan utöva sina rättigheter att få tillgång till, korrigera, radera eller motsätta sig data. Han/hon ska då kontakta KennisTranslations BV via mejl på dpo@kennistranslations.com eller via ordinarie post till KennisTranslations BV. Inget utgångsdatum har fastställts för att bevara datan i registret.

Säkerhetsåtgärder:
KennisTranslations BV har infört säkerhetsnivåerna för dataskydd som krävs enligt lag och har implementerat alla medel och tekniska åtgärder som de har möjlighet till för att förhindra förlust, otillbörligt användande, förändringar, obehörig åtkomst eller stöld av personuppgifter. Användaren bör dock vara medveten om att säkerhetsåtgärder på internet inte är ogenomträngliga.

Godkännande och samtycke:
Användaren förkunnar att han/hon har informerats i vederbörlig ordning om de villkor som rör skydd av personuppgifter och har godkänt och samtyckt till att behandlingen av sådana uppgifter av KennisTranslations BV på det sätt och i de syften som anges i denna Dataskyddspolicy.

Klagomål:
Användaren (dataföremålet) kan skicka in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för att driva igenom sina rättigheter, såsom anges ovan.