Vår filosofi grundar sig på att skapa och tillgängliggöra medlen och resurserna som våra medlemmar behöver för att förvärva färdigheter för att bli ägare av sin egen "GuildPartner"-verksamhet samtidigt som de bevarar samröret som ger dem fortsatt stöd för skötseln av verksamheten samt för att fastställa deras specialistaktiviteter.

Filosofi och grundläggande principer

Att bidra till att skapa en organiserad marknad inom fältet för översättning

Att hjälpa alla våra medlemmar att växa och utveckla sina karriärer och ge dem möjligheten, från en viss nivå, att äga sin egen verksamhet samtidigt som de bevarar samröret med KennisTranslations.

Att försäkra att god affärspraxis etableras mellan KennisTranslations medlemmar och deras kunder.

Att rigoröst tillämpa vårt kvalitetssystem som ett sätt att bevara våra kunders nöjdhet.

Att tillhandahålla utmärkta tjänster inom fältet för översättning och granskning för alla språk.

Karriärmodell

Översättare

Nivå 0-1

Översättare

Nivå 2-3

Guild Partner

Nivå 3

Guild Partner

Nivå 4

Stjärnpartner

Nivå 5

Metod

Jobbmetod

överförs till varje medlem under begynnelseutbildningsperioden och under följande utbildningssessioner, förutsatt att karriärsutveckling har skett. När medlemmarna utför sina aktiviteter handleds de av en annan mer erfaren medlem som hjälper dem att utföra sina uppgifter så bra som möjligt och i linje med rekommenderade jobbmetoder.

Driftsnivåer

Uppmärksamhet ägnas åt metoder som används för att hantera och planera jobbet och för att utföra översättningar och granskningar i linje med de kvalitets- och certifieringskrav som rekommenderas av KennisTranslations.

Företagsledningsnivå

Våra medlemmar kommer att guidas igenom dessa metoder när de sköter sina verksamheter, i syfte att hjälpa dem att öka sina vinster och vinna fler kunder, med affärstekniker som förbättras genom samarbetet med KennisTranslations och kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls.

Registrera dig