Koncernen KennisGuild har sina rötter i Holland där Kennis betyder kunskap och Guild är en förening av hantverkare i ett visst yrke. Av denna anledning fungerar koncernen KennisGuild som en förening av professionella enheter som söker kunskap, excellens och specialisering i ett visst område.

Organisationen och den grundläggande affärsmodellen är samma för alla företag som hör till koncernen, vilket bygger på att tillhandahålla dess medlemmar med karriärer som utvecklas från botten till toppen enligt den erfarenhet som varje teammedlem förvärvar och uppvisar. Karriärer kan byggas i den takt som själv önskas av varje individ och enligt hans eller hennes ambition och vilja.

Kennis

guild

Kennis

consulting

Kennis

translations

Kennis

catalysts