I en värld där kommunikation är helt och hållet globaliserad talar vi 83 språkÖversättning

av tekniska och litterära texter, från och till vilket språk som helst

Granskning

av redan tidigare översatta texter, med garanti på översättningskvaliteten

Lokalisering

vi anpassar texter till de kulturella konventioner som gäller i landet där texten ska användas

Undertextning

av audiovisuella produktioner från och till vilket språk som helst

Tolkning och evenemangsorganisering

vi hjälper dig att hitta en specifik lösning som passar dina behov, oavsett storlek

Publicering

av texter på vilket språk som helst, vi anpassar texten till önskat format

Terminologi

vi skapar ordlistor och stilguider baserat på befintliga översättningar och/eller för framtida översättningar

Låt oss arbeta tillsammans!