Lein de Zoeten
Lein de Zoeten


På KennisTranslations arbetar vi ständigt på våra förmågor genom att utveckla nya verktyg och metoder. Alla fokuserade personer och den stöttande kulturen hjälper var och en av oss att förbättra oss.

Favoritcitat:

"Den enda källan till kunskap är erfarenhet."

(Albert Einstein)


Jag talar: Holländska, engelska och portugisiska

Jag studerade: Företagsekonomi på Amsterdams universitet

Jag älskar: Utmaningar, resor, mat och träffa intressanta personer

Låt oss arbeta tillsammans!